top of page

Skap en involverende risikostyring med Clara!

Et verktøy for bygg- og anleggsbransjen som bidrar til enklere oppfølging av risiko knyttet til HMS og kvalitet.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
Risikostyring
Risikoanalyse helse miljø sikkerhet og kvalitet

Risikostyring av HMS og kvalitet med Clara

Manglende risikostyring av HMS er en av de vanligste årsakene til alvorlige ulykker.  Nå finnes det teknologi for å utnytte tidligere erfaringer på en mer effektiv måte i risikostyring. Vi har satt det sammen til et system. Vi kaller løsningen Clara.

Clara bidrar til en engasjerende risikostyring på en brukervennlig og framtidsrettet digital flate. Løsningen bidrar til bedre samhandling mellom alle involverte.

Clara løser utfordringene dine!

Det er vanskelig å lære av tidligere hendelser

Analysen blir ikke oppdatert og blir glemt

Påstand:

Det er utfordrende å involvere alle parter

Risiko blir ikke fulgt opp løpende med framdriften

Det er tidkrevende å utføre risikoanalyse

Clara tilbyr:

Auto-oppslag av relevante tidligere hendelser og erfaringsbank med relevante analyser gir god støtte. Clara gir deg også forslag på årsaker, barrierer mm. når du begynner å skrive.

Dashboard og varslinger gir deg løpende oversikt og kontroll. Clara kan brukes på PC, mobil og nettbrett, og er derfor lett tilgjengelig for alle.

Du kan invitere alle involverte i prosjektet til løsningen. Med rolle- og tilgangsstyringen bestemmer du hvem som ser hva.

Du kan importere aktiviteter fra prosjektets framdriftsplan. Underentreprenører kan importere sine egne planer i Clara.

Clara hjelper deg med å gjøre gode analyser på en effektiv måte. Du kan kopiere og tilpasse tidligere analyser, koble sammen like aktiviteter, og lage analysemaler på tvers av prosjekter.

Clara risikostyring
Risikoreduserende tiltak
Erfaringsbank og tidligere hendelser

Clara er bygget for entreprenører i bygg- og anleggsbransjen for enklere å vurdere og følge opp risikoer knyttet til HMS og kvalitet.

Plattformen gjør det mulig å samhandle med alle involverte parter.

Byggherre...

... kan inviteres inn i løsningen for lesetilgang til risikovurderingen og du reduserer tidkrevende rapportering.

Entreprenør...

... gjør risikovurderinger og følger opp prosjektets risikoer knyttet til HMS og kvalitet i tilbudsfasen, prosjekteringsfasen og produksjonsfasen.

Underentreprenører...

... samhandler med entreprenøren direkte i løsningen ved å utføre risikovurdering for egne aktiviteter og følge opp tiltak og oppgaver.

Risikostyring slik det bør være!

Clara er utviklet for å sikre en risikostyring integrert med framdriftsplanen i prosjektet. Løsningen identifiserer de mest relevante og alvorlige hendelsene fra en databank, og foreslår tiltak og barrierer for hver arbeidsoppgave. 

Risikoanalyse av aktiviteter i prosjekt
kran
hovedlogo-original-RGB.png
lab-logo-1.png
BETONMAST_gul_sort.jpg
xt72x7byff.png

Teamet

Kontakt oss gjerne!

Kontaktskjema

Takk for innsendingen din!

Clara AS

Org.nr. 927 082 640

+47 997 739 48

bottom of page