top of page

Involverende
risikoanalyse og -styring

Gjør arbeidet med HMS og kvalitet engasjerende og enkelt! Analyser aktiviteter og uønskede hendelser, tilknytt barrierer, og fordel ansvar til riktig person. Clara gir deg varslinger når det er på tide å gjøre noe, og du kan enkelt se status på risikoanalysen til enhver tid. 

Clara løser utfordringene dine!

Vi har samlet en håndfull påstander fra bransjen og svarer på hvordan Clara løser disse:

RaKon.-Offshore-arbeider.-AF-10555.JPG
Det er vanskelig å lære av tidligere hendelser
Byggeleder
Analysen oppdateres ikke og blir glemt
Byggeplass
Det er utfordrende å involvere alle parter

Auto-oppslag av relevante tidligere hendelser og erfaringsbank med relevante analyser gir god støtte. Clara gir deg også forslag på årsaker, barrierer mm. når du begynner å skrive.

Dashboard og varslinger gir deg løpende oversikt og kontroll. Clara kan brukes på PC, mobil og nettbrett, og er derfor lett tilgjengelig for alle.

Du kan invitere alle involverte i prosjektet til løsningen. Med rolle- og tilgangsstyringen bestemmer du hvem som ser hva.

Legge murstein
Risiko blir ikke fulgt opp løpende med fremdriften
Offshorevirksomhet-ved-Vats-AF-00556- Foto_Haakon__Nordvik.JPG
Det er tidkrevende å utføre risikoanalyse

Du kan importere aktiviteter fra prosjektets fremdriftsplan eller utforme aktiviteter direkte i Clara. Underentreprenører kan også importere egne fremdriftsplaner.

Clara hjelper deg med å gjøre gode analyser på en effektiv måte. Du kan kopiere og tilpasse tidligere analyser, koble sammen like aktiviteter, og lage analysemaler på tvers av prosjekter.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
Risikoanalyse helse miljø sikkerhet og kvalitet
Risikostyring

Anders Pedersen, HMS-leder Construction City Bygg

"Nå har jeg jo et levende system som følger opp på en helt annen måte med varslinger. Min jobb blir så mye enklere når man også kan involvere UE og de blir mer bevisst på HMS."
Clara er utviklet av og for bygg- og anleggsbransjen.
 

Vi forenkler prosessen med å vurdere og følge opp risiko tilknyttet HMS og kvalitet. Derfor har vi gjort det enkelt å samhandle med alle involverte parter i et prosjekt, fra A til Å.

 

Byggherre...

... kan inviteres inn i Clara for lesetilgang av risikovurderingen slik at du ikke trenger å tenke på tidkrevende rapportering.

Entreprenør...

... gjør risikovurderinger og følger opp prosjektets risikoer knyttet til HMS og kvalitet i tilbud-, prosjektering- og produksjonsfasen.

Underentreprenører...

... samhandler med entreprenøren direkte i Clara ved å utføre risikovurdering for egne aktiviteter og følge opp tiltak og oppgaver.

NOEN AV VÅRE KUNDER

lab-logo-1_edited.png
BETONMAST_gul_sort_edited.jpg
hovedlogo-original-RGB.png
xt72x7byff.png

Hvordan komme igang med Clara:

1

Book demo

Send oss en henvendelse med foretrukket tid og sted. Teamet vårt setter opp en demo basert på dine behov. 

2

Vi skreddersyr en plan og hjelper deg igang

Vi hjelper deg med å velge riktige moduler for ditt prosjekt og bistår med opplæringsmateriell for de som skal bruke Clara.

3

Enkel og engasjerende risikoanalyse og -styring

Arbeid med HMS og kvalitet på prosjekt skjer nå gjennom et levende system med engasjerte parter!

bottom of page